Йордан ЙОВКОВ

И ние майки имаме. Оставили сме ги да плачат и да чернеят по нас... ♥ Йордан ЙОВКОВ
И ние майки имаме. Оставили сме ги да плачат и да чернеят по нас... ♥ Йордан ЙОВКОВ