Йордан ЙОВКОВ за децата

Предпочитам всеки детски шум пред тишината на възрастните ♥ Йордан ЙОВКОВ
Предпочитам всеки детски шум пред тишината на възрастните ♥ Йордан ЙОВКОВ