Йото Пацов Великите учители

Всеки си избира съдбата – един като гледа към звездите, друг - като гледа през ключалката ~ Йото ПАЦОВ
Всеки си избира съдбата – един като гледа към звездите, друг - като гледа през ключалката ~ Йото ПАЦОВ