Йозеф Пилатес

Йозеф ПИЛАТЕС ~ Човешкият разцвет трябва да продължава до 70 и повече, а старостта да настъпва на 100
Йозеф ПИЛАТЕС ~ Човешкият разцвет трябва да продължава до 70 и повече, а старостта да настъпва на 100