Юрий Никулин

Слабият винаги дава път на силния, но само истински силният дава път на всички ♥ Юрий НИКУЛИН
Слабият винаги дава път на силния, но само истински силният дава път на всички ♥ Юрий НИКУЛИН