Ювал Ноа ХАРАРИ

Доминиращата реакция срещу Covid-19 е не примирение, а смесица от възмущение и надежда ~ Ювал Ноа ХАРАРИ
Доминиращата реакция срещу Covid-19 е не примирение, а смесица от възмущение и надежда ~ Ювал Ноа ХАРАРИ