ЮВЕНАЛ

Нито една добродетел не изкупва пороците ~ ЮВЕНАЛ
Нито една добродетел не изкупва пороците ~ ЮВЕНАЛ