Мъдростта на времето

Decimus Iunius Iuvenalis, познат като Ювенал е един от най-известните римски поети – сатирици. Оскъдни са сведенията относно негова личност, но се предполага, че е роден между 55-70 г. на новата ера, по време на управлението на император Нерон или веднага след него. Във време на морална гнилост и политическа разруха, Ювенал създава своите 16 остри сатири, чийто език често е арогантен и циничен, затова пък – искрен. Алчността, глупостта, суетата и несправедливостта са пороците, които го провокират да пише: „Дори природата да отказва, негодуванието създава стиха”. Годините потапят творчеството му в забрава, за да възкръсне отново по времето на Карл Велики и да продължи да се издава и до днес.

Трудно е да не се пише сатира.

Добродетелта я хвалят, но тя самата страда.

Едва ли ще се намери дело, в което причина за спора да не е жена.

Въздържай се от спор – спорът е най-неизгодното условие за убеждаване. Мненията са като гвоздеи: колкото повече удряш по тях, толкова повече се забиват.

Нито една добродетел не изкупва пороците.

Нищо, което не е приятно за слуха или зрението, не трябва да пристъпва прага на къщата, в която има дете.

Мъдростта не би казала нещо, което e противно на природата.

Възрастните трябва винаги да помнят – да не дават на децата пример лош.

Лошите хора се опасяват от постъпки, боейки се от наказание; добрите – заради любовта си към добродетелта.

Първото наказание за виновния е това, че не може да се оправдае пред собствения си съд.

Никога не можеш да приведеш толкова отблъскващи и срамни примери, че подир тях да няма още по-лоши.

Дори природата да отказва, негодуванието създава стиха. 

Единствено добродетелта ни показва пътя към спокойния живот.

Най-горчивото в нещастната бедност е, че прави човека смешен.

Езикът е най-лошата част на лошия слуга.

Заради живота забравят за жизнените цели.

Никой не се задоволява да греши само толкова, колкото е позволено.

Знатността е само и единствено в доблестта.

Какво е славата, дори и най-голямата, щом е само гола слава?

Към детето трябва да се отнасяме с най-голямо внимание.

Любовта към парите расте толкова, колкото растат и самите пари.

Мъдрият има граници дори за добродетелта си.

Мъдростта побеждава съдбата.

Най-голямото зло е да предпочетеш живота пред честта и да го спасяваш за сметка на това, което го прави достоен за подражание.

Не е ли благосклонна съдбата към тебе, каква полза от големия ти пенис?

Никакво доверие на външността.

Нито един зъл човек не е щастлив.

Няма по-противно чудовище от развратния скъперник.

Общественото мнение щади ястреба и наказва пиленцето.

Отмъщението е наслада за дребнавата и низка душа.

Печално е да се крепиш на чужда слава, защото с падането на тези устои се разрушава и цялата сграда.

Подобно на морското лоно, което приема в себе си всички реки, честността съединява в себе си всички доблести, за да състави от тях добродетелния човек.

Приятен е мирисът на печалбата, от каквото и да произлиза.

Да посветим живота си на истината.

Изображения: Wikiwand, Wissenmedia