За детето и брака

Не само трябва да се размножаваш, а и на ръст да растеш! | НИЦШЕ
Не само трябва да се размножаваш, а и на ръст да растеш! | НИЦШЕ