За езика и думите Николай Хайтов

В съвременния книжовен език има една-едничка дума за обич, а за напиване са над 17 ~ Николай ХАЙТОВ
В съвременния книжовен език има една-едничка дума за обич, а за напиване са над 17 ~ Николай ХАЙТОВ