За езика и думите, споделено от големия наш писател

Езикът е отражение на човешкия живот. Всичко, което влиза в обсега на човешкото съзнание като понятие, опит, мисъл или чувство, се овещестява в езика, оглежда се, изразява се в него и чрез него…

Можем само да съжаляваме, че в съвременния книжовен език има една-едничка дума за обич, а за напиване са над седемнадесет…С колко разточителност и размах на въображението е разнообразено понятието „напиване”, а каква чудовищна пестеливост е проявена към най-трепетното и свято чувство – обичта!

За „мил” и „драг” има по една дума, а за удряне на плесница – единадесет: ударих, отпердаших, пернах, засуках, извих, извъртях, светнах, отпрах, заших, обърсах му /шамар/ и т.н. Единадесет синонима за едно само, и то насилническо действие, възпроизведено с помощта на сума съскащи и ррр-рикащи  звуци…

Де да имаше такова разнообразие думата „любов”. И не става дума за физическата любов, за която има тридесет и четири - една от друга по-стряскащи и страшни думи…

Николай Хайтов