За гордостта и гнева за скръбта и отчаянието

╫ Гневът е знак за нашата голяма гордост
╫ Гневът е знак за нашата голяма гордост