За хората

Почитай всякого, както му прилича ~ Добрите съвети на Петър БЕРОН
Почитай всякого, както му прилича ~ Добрите съвети на Петър БЕРОН