за хората пчелите и мравките

Хората си съперничат постоянно за добиване на почести, което не може да се каже за пчелите и мравките | Томас ХОБС
Хората си съперничат постоянно за добиване на почести, което не може да се каже за пчелите и мравките | Томас ХОБС