за омразата Плутарх

Относно завистта и омразата § Плутарх от Херонея
Относно завистта и омразата § Плутарх от Херонея