за писането - говорят велики автори

Фаталната същност на влюбения е точно тази: аз съм този, който чака ~ Ролан БАРТ
Фаталната същност на влюбения е точно тази: аз съм този, който чака ~ Ролан БАРТ