За писането

 

(Портрет от 1884 г. на Иван Карастоянов)

Когато пишете, тряба да имате пред очи следующите правила:

• Да сте кратки, защото е векът на телеграфите и на стенографите.

• Да сте определени; сиреч да не описувате за един предмет, без да го посочвате, че е този той.

• Да излагате събитията безизкуствено и безпристрастно.

• Да отбягвате от предисловието и да ся вглъбвате отведнъж в предмета, както добрийт плувец в студената вода.

• Когато пишете някоя фраза, която имате за изключително добра, теглете под нея пръчка. Извънредното явление привлича вниманието на всички.

• Да бъдете кратки, сиреч да се уверявате по-напред, че наистина имате в ума си някоя идея и тогаз да я излагате в късо.

• Когато статиите ви или изложенията ви са пълни, отсечете от тях всичко излишно говорение; защото не е в многото хубавото, но в хубавото многото.

• Да правите периодите си къси. Лаконизмът е язикът на господарите и на големите мъжйе.

• Да отбягвате от всякой язик накамарен, претоварен и препълнен. Най-простий е най-добър.

• Да пишете така, щото лесно да ся прочита. Иерографическийт язик е самийт, който е намерил верни читатели.

Статията е публикувана във вестник "Гайда" през 1866 г.
Снимка ~ slaveykov.com