За причините за неравенството

Хората си налагат робство, за да си осигурят свободата ♥ Жан-Жак РУСО
Хората си налагат робство, за да си осигурят свободата ♥ Жан-Жак РУСО