За За ГАБОР

Разводът е като ампутацията ~ оставаш жив, но част от тебе вече я няма
Разводът е като ампутацията ~ оставаш жив, но част от тебе вече я няма