За женитбата

Защо се женим за грешните хора
Защо се женим за грешните хора