Забравеният език Ерих Фром

Между мъжете и жените се води партизанска война ~ Райнер ФУНК
Между мъжете и жените се води партизанска война ~ Райнер ФУНК