закон за химичните елементи

Науката се бори със суеверията, така както светлината с тъмнината | Дмитрий МЕНДEЛЕЕВ
Науката се бори със суеверията, така както светлината с тъмнината | Дмитрий МЕНДEЛЕЕВ