182 години от рождението на руския химик, който подреди хаоса

Химик, физик, педагог, технолог, геолог, въздухоплавател, метеоролог, енциклопедист, открил периодичния закон за химичните елементи.

Суеверието има увереност, но не се основава на знания.

Науката се бори със суеверията, така както светлината с тъмнината.

За справедлив може да се счита този творец на научните идеи, който не само е признал философската, но и реалната страна на идеите, който е успял да осветли въпросите така, че всеки да може да се убеди в тяхната справедливост, както и сам е направил идеите всеобщо достояние.

Без усилено трудолюбие, няма нито таланти, нито гении.

Всяка гордост на учителя в учениците, е в растежа на засадените семена.

Ролята на науката е служба, тя представлява средство за постигане на блага.

Границата на научното познание и предсказанията са невъзможни за предвиждане.

Дейността на Менделеев далеч не свършва с периодичния закон и периодичната таблица, макар че те безспорно са най-големият му успех. Цели 13 години са нужни на Менделеев, за да стигне до извода, че свойствата на простите вещества, както и съставът и свойствата на техните съединения, се намират в периодична зависимост от стойността на атомните тегла на елементите, и да подреди елементите в таблица, която отчита тази периодичност. Започвайки работата като опит да въдвори ред в хаоса, който да му помага в изследванията, той събира множество информация от различни източници, за да дефинира тази концепция.
Въпреки че по това време се провеждат няколко независими подобни изследвания, Менделеев разполага с повече информация от останалите учени и през 1869 г. успява да опише подробно повече от шестдесет елемента. През същата година прави и презентация пред Руското химическо дружество на тема „Съотношение между свойствата и атомното тегло на елементите”. Там представя основните взаимовръзки, които е открил - че ако бъдат подредени според атомните си тегла, елементите проявяват очевидна периодичност на свойствата си. И още - че елементите със сходни химични свойства или имат близки атомни тегла или същите нарастват регулярно.

Менделеев е уверен, че подредбата на елементите или групи от елементи според атомните им тегла е в пряка взаимовръзка с тяхната валентност, и до известна степен – с някои отличителни химични свойства, и че най-разпространените елементи имат малки атомни тегла.
През 1870 г. той отива още по-далеч с концепцията си и предсказва свойствата на някои все още неоткрити елементи.

До края на живота си Дмитрий Менделеев се занимава основно с научно-обществена дейност. Самият той споделя, че е изживял един добър живот, който му е помогнал да постигне вътрешен мир.

Изображения: istoricheskie-lichnosti.narod.ru, saint-petersburg.guide