Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците

Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците
Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците