закон за заслужения събеседник

Светът е за човека такъв, какъвто си го е заслужил, а човек е такъв, какъвто е неговият свят | Алексей УХТОМСКИ
Светът е за човека такъв, какъвто си го е заслужил, а човек е такъв, какъвто е неговият свят | Алексей УХТОМСКИ