Записки по българските въстания

Тия и никой други умиха лицето на България и защитиха нашата опозорена слава ~ Захари СТОЯНОВ
Тия и никой други умиха лицето на България и защитиха нашата опозорена слава ~ Захари СТОЯНОВ