Защо съм една съдба

Условието за съществуването на добрия е лъжата | НИЦШЕ
Условието за съществуването на добрия е лъжата | НИЦШЕ