здравос

Човек сам си е създал черупка на страдания, в която му харесва да живее ♥ Хазрат Инаят ХАН
Човек сам си е създал черупка на страдания, в която му харесва да живее ♥ Хазрат Инаят ХАН