Житното зрънце на Заратустра

Житното зрънце ни учи, че животът ражда нов живот, истината се стреми към по-голяма истина, а семето създава безброй семена
Житното зрънце ни учи, че животът ражда нов живот, истината се стреми към по-голяма истина, а семето създава безброй семена