Живописна България

Всички българи знаеха своята история и я разбираха ♥ Константин ПАУСТОВСКИ
Всички българи знаеха своята история и я разбираха ♥ Константин ПАУСТОВСКИ