живот на сал

Хората, които избягаха от града и си построиха село в клоните на дърветата
Хората, които избягаха от града и си построиха село в клоните на дърветата