Животът - инструкции за употреба

Истинското слушане е знак на уважение към хората ♥ Джон Милтън ФОГ
Истинското слушане е знак на уважение към хората ♥ Джон Милтън ФОГ