Жорж БРАК

Изкуството е принудено да безпокои, науката успокоява ~ Жорж БРАК
Изкуството е принудено да безпокои, науката успокоява ~ Жорж БРАК