„Чувствата деформират, разсъдъка формира.“

Жорж Брак е този, който заедно с Пабло Пикасо, осъществява една от най-радикалните промени в модерната живопис от началото на ХХ век, която по отношение на формата скъсва с вековната традиция на Ренесанса.

Брак е този, който формулира идеите на кубизма в живописта и е определян от историците на изкуството като “модерният художник с най-бистра мисъл”.

Абстрактното изкуство на двамата гении е посрещнато с втрещени и неразбиращи погледи в началото на века. Заедно, Брак и Пикасо, изграждат една нова представа за пространството в живописта. Кубизмът го руши до разпадането му на отделни елементи и части, след което внася друго, съвсем различно измерение. Това е гениален поглед вътре в структурата и същността на нещата, а не над или отвъд. Това е сурово и строго гледане на действителността, такава, каквато е наистина, която може да бъде разбрана и приета с разум, мисъл и съзерцание, без да се привнасят различни изразни средства, без емоция, без чувство. Изчистено от всяка предвзетост, от всеки чувствен детайл, това изкуство граничи със съвършенството, без да са нужни допълнителни обяснения.

George Braque & Pablo Picasso, 1950

Брак говори на абстрактен, метафоричен език – живее и страда, разкъсван от съмнения, въоръжен с много повече въпроси, отколкото отговори. Голямото изкуство се ражда в най-жестоката битка – битката със себе си. Брак е имал силата да я води, да извърви пътя й до край, да я изстрада, докато творчеството му се превръща в негово битие и съдба, в негова същност, за което свидетелстват и думите му:

Аз никога не съм имал предварителна цел. Целта е заробване. Най-лошото е изведнъж да осъзнаеш, че си станал художник. Ако съм имал някакво намерение, то е ден след ден, непрекъснато да се самоосъществявам.

Картината му „Натюрморт с бутилка“ (1911) е представителна за историята на кубизма от ранния му период. Тя е свързана с времето, когато Пикасо и Брак формират принципите на новото течение и рисуват заедно, без да подписват творбите си. Смята се за безценна поради ключовото историческо значение. Понастоящем картината е собственост на Музея “Пикасо” в Париж и е от личната колекция на Пабло Пикасо.

През 1915 г. Брак участва във войната и бива тежко ранен. След завръщането си изоставя постепенно кубизма и рисува предимно натюрморти. Малко по малко се приближава отново до реалистичното изкуство. На 31 август 1963 г. гениалният художник умира в своето жилище в Париж. Лишен от харизмата на Пикасо и далеч от бурния му начин на живот, никога не получава признанието, дадено на испанския си съидейник.

Baigneuse (Le Grand Nu, Large Nude), 1908

Head of a Woman, 1909

Bird Returning To It's Nest, 1956

Figure Double With Marine Background, 1942

Fruit Dish, Ace of Clubs, 1913

Little Harbor in Normandy, 1909

The Pedestal Table, 1911

La guitare (Mandora, La Mandore), 1909-10

Girl with a Cross, 1911-12

Musical instruments, 1908

Fishing boats, 1909

Interior with Palette, 1942

Maisons et arbre (Houses at l'Estaque), 1908

Plate and Fruit Dish, 1908

Guitar and Fruit Dish, 1909

The Castle at Roche-Guyon, 1909

Still Life - Le Jour, 1929

The Blue Washbasin, 1942

Woman with Book, 1945

Woman with washstand, 1948

The Birds, 1953

The Duet, 1937

Seated woman, 1907

The sunflowers, 1943

A Bird Passing through a Cloud, 1957

Изображения: wikiart, wikipedia