Жозе Сарамаго

Няма съмнение, че най-добрите уроци преподават най-простите хора ~ Жозе САРАМАГО
Няма съмнение, че най-добрите уроци преподават най-простите хора ~ Жозе САРАМАГО