Дали наистина човек, като види тоя благороден метал, става по-благороден? ♥ Йордан РАДИЧКОВ