френско кино

Original %d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%bd %d0%94%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd 01
Никога няма да застана пред своята публика като слаб и немощен старец! ♥ Ален ДЕЛОН