Лао ДЗЪ

Original lao tzu 01
Който се е повдигнал на пръсти, не може дълго да стои ~ Лао ДЗЪ