Марко СЕМОВ

Original marko semov 01
Сторим големи къщи, а умираме в мазето ~ Марко СЕМОВ