пианист

Original %d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b8%cc%86 %d0%a8%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%9a%d0%9e%d0%92%d0%98%d0%a7 01
Не вярвайте на хуманисти, не вярвайте на пророци, не вярвайте на „светила” ♫ Дмитрий ШОСТАКОВИЧ