Александър Македонски

Всичко постигнато дължеше най-много на своята храброст, но и на съдбата ♥ Смъртта на Александър ВЕЛИКИ
Всичко постигнато дължеше най-много на своята храброст, но и на съдбата ♥ Смъртта на Александър ВЕЛИКИ