Александър ВЕЛИКИ

Искам да престана да воювам, но не ме оставя господарят на моя ум ♥ Александър МАКЕДОНСКИ
Искам да престана да воювам, но не ме оставя господарят на моя ум ♥ Александър МАКЕДОНСКИ