Алекситимия

♥ Алекситимия - да нямаш думи за чувствата си
♥ Алекситимия - да нямаш думи за чувствата си