Баща на съвременния бихейвиоризъм

Агресивното поведение намалява, когато се положат грижи нищо да не се печели от него - Б.Ф. СКИНЪР
Агресивното поведение намалява, когато се положат грижи нищо да не се печели от него - Б.Ф. СКИНЪР