Богоявление

От всички месеци на годината най-българският месец е януари ♥ Йордан РАДИЧКОВ
От всички месеци на годината най-българският месец е януари ♥ Йордан РАДИЧКОВ