„При Ной Бог потопил земята и погубил хората, а сега Бог потопил греховете и съживил хората.“ ~ „Софроние. Поучително Евангелие“, Софроний Епископ Врачански, 1806 г.

Руска икона „Свето Богоявление“ (Кръщение Христово)

6 януари

╫ За Богоявление

„Яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци.“ (Тит. 2:11)

На този ден Христос се яви на света и го просвети. На този ден взе върху Себе Си нашите грехове и стъпка дявола. На този ден заблестя от небето Божията благодат за всички човеци. О, чудо голямо и преславно! Христос се труди, а ние биваме увенчани, Той смазва змийската глава във водата, а ние приемаме чест, Той се кръщава в Иордан, а ние се измиваме от греховете, Той приема от небето гълъб, а ние получаваме опрощение на греховете, Той е засвидетелстван от Бога, като Възлюбен Син, а ние чрез Него ставаме синове Божии. Днес се радва цялото водно естество, всички реки и морета, за това, че се осветиха от небесната Заря, Иисус Христос. Идете сега с ума си на Йордан и вижте, как Христос се кръщава там и очиства човеците. Как се явил чудесно, както бе предсказал Давид (вж. Пс. 113:3), Бог Господ се яви в Йордан с тяло, показва се на ангелите, проповядва сред езичниците, появи се на света, бе прославен от човеците. Яви се на евреите и езичниците и с кръщението Си подари спасение на всички. Ето, днес виждаме мислен потоп на Йордан. При Ной Бог потопил земята и погубил хората, а сега Бог потопил греховете и съживил хората. Тогава Ной направил кораб от негниещо дърво, а сега Христос приел от Мария нетленно тяло. Там гълъб донесъл на Ной маслиново клонче, а сега Светият Дух слязъл, като гълъб върху Христа. О, велико Христово смирение! Този, Който бе безгрешен, се смири, като грешник, за да очисти греховете ни, и се кръсти в Йордан, като човек от Иоан, който живеел в Йорданската пустиня и бил облечен с камилска вълна и препасан с кожен пояс. Хранел се с див мед, акриди и диворастяща трева. Кръщавал евреите в Йордан, изповядвал ги и казвал: „Покайте се и сторете плод, достоен за покаяние. Защото Божият гняв стои при вас, като брадва при корена на безплодно дърво. И ако не се покаете, ще ви погуби и ще ви хвърли във вечна мъка, като безплодно дърво в огън“ (вж. Мат. 3:2, 8-10). И когато Иоан кръщавал така евреите и ги поучавал, дошъл и Христос от Галилея и поискал Иоан да Го кръсти в Йордан, но Иоан не се осмелявал и казал: „Господи, защо ми заповядваш да Те кръстя? Ти трябва да кръстиш мен, а не аз Теб. Кой е виждал господар да стои пред слугата и цар да наведе глава под ръката на слугата си? Как може сеното да очисти огъня? Как може пръстта да умие водата? Как да Те кръстя, Господи, когато в Тебе няма грях? Ти си заченат и роден непостижимо от Светия Дух. Как мога аз, грешният, да очистя Безгрешния? И как да поставя ръка върху Твоята пречиста глава? Ти ме кръсти и опрости греховете ми, Господи, защото съм грешен, а Ти си чист и безгрешен. Ти ме изпрати да кръщавам грешните евреи, а не Тебе, безгрешния“. Тогава Христос му рекъл: „Иоане, остави сега всички тези неща, защото тъй трябва да изпълним всяка правда“, Тогава Иоан оставил всичко и кръстил Иисус Христос в реката Йордан. Господ излязъл веднага от водата, небето се отворило, Светият Дух слязъл върху Него във вид на гълъб и се чул глас от Бог Отец, който казал: „Този е Моят Възлюбен Син, Когото ви изпратих. Него слушайте каквото ви каже“. Като кръщавал евреите и фарисеите в Йордан, свети Иоан ги потапял до шията във водата, където стояли, докато изповядат всичките си грехове, и тогава ги оставял да излязат от водата. А Христос, тъй като нямал никакъв грях за изповядване, излязъл веднага от водата, която освети с пречистото Си тяло и потопи в нея древния Адамов грях. Обнови човешкия род и му подари Небесното царство. Ето как Бог устрои нашето спасение и ни доведе до първоначалното ни достойнство, което Адам бе изгубил. Защото, когато ни създаде, Бог ни направи щастливи и добри, а после заради лукавството на дявола станахме нещастни и смъртни, изоставихме Бога и изпаднахме в идолопоклонство. И започнахме да се покланяме на луната, звездите и реките, на добитъка, на камъните, дърветата и на другите творения. Почитахме всички тези неща, като същински богове и им принасяхме в жертва (курбан) нашите синове и дъщери. За това Бог се смили над нас и слезе от небето, изостави ангелската Си слава, стана човек, смири се, като грешник, само и само да ни избави от мрака на идолопоклонството. И днес с голямо смирение дойде и наведе главата си под Иоановата ръка на река Йордан, която от страх веднага върна водата си назад (вж. Пс. 113:3) и позна Бога своят Творец. О, велико чудо! Бездушното творение позна своя Бог и Му служи със страх. А ние, които сме славни и разумни човеци, не почитаме Бога, както подобава, нито се покоряваме на заповедите Му, а самоволно се предаваме на греха: на гняв, завист, нанасяне на обиди, злопаметност, скъперничество, мързел и други телесни желания. Не полагаме усилия да се очистим от греховете си, не се молим на Бога за прошка, а се отдалечаваме от всички добродетели.

Братя християни, уплашете се поне от смъртния час, който с всеки изминал ден все повече и повече наближава и паднете коленопреклонно с покаяние, украсете душите си с братолюбие, облечете ги с любов, очистете ги с молитви и милостиня и се откажете от пиянството и дяволските песни, които се наблюдават по големите празници, защото това е отречено от християнството. Това Христос никъде не го е заповядвал, ние самоволно го правим, за да угодим на плътта си. Но знайте, че за всичко противно на закона ще даваме отговор и ще плачем без полза. Защото християнският закон не позволява да се напиваме на празник, а повелява да бъдем с чист ум, да се учим на закон Божий и да славим Триипостасния Бог, Който се показа днес на Йордан и обнови с кръщението Си целия свят. И произведе от това кръщение мъченици, девственици и всички добри неща по света. Слава на нашия Бог във вечните векове, амин.

Из: „Софроние. Поучително Евангелие“, Софроний Епископ Врачански, 1806 г., Издание на Българска православна Църква, Западно и Средноевропейска Епархия, преписа и нареди отец Виктoр Ивaнoв-Цимeр, 2009 г. 
* Руска икона „Свето Богоявление“ (Кръщение Христово); christusrex.org