болка

Чрез болката ще стъпиш на нозете си ╫ Архим. Андрей КОНАНОС
Чрез болката ще стъпиш на нозете си ╫ Архим. Андрей КОНАНОС