Черни рози

Има рози черни… Тия странни рози растат в човешките души ♥ Елин ПЕЛИН
Има рози черни… Тия странни рози растат в човешките души ♥ Елин ПЕЛИН