д-р Хаим ГИНЪТ

Похвалата, както пеницилина, не бива да се раздава безотговорно ♥ Д-р Хаим ГИНЪТ
Похвалата, както пеницилина, не бива да се раздава безотговорно ♥ Д-р Хаим ГИНЪТ