Дъгата

В същността си любовта е огромна усмивка ~ Дейвид Хърбърт ЛОРЪНС
В същността си любовта е огромна усмивка ~ Дейвид Хърбърт ЛОРЪНС